Main menu
  • belegnik3-sm.jpg

Място, забравено от хората, но не и от бога. Където нощем заспиваш с песента на щурците и се будиш от светлика в прозореца със звуците на фазаните. В стара каменна къща с двамина вечни стражи широкоплещи орехa.

Там, където плажът е на хората – див, необятен, съхранен. А природата се е опитала да скрие в полите си всички несъвършенства, причинени от Човека.

Място, където продавачът в бакалията галантно ще пофлиртува с теб за възрастта ти докато си купуваш акцизни стоки.

И те усмихва за дълго. Мястото. 
Но няма да спомена името му, за да продължи да бъде забравено от хората.

Visitors 317551