Main menu
  • zzkniga-s-mishka-slider4.jpg

prorochestva bogat tatkoЕдин приятел отдавна ми я препоръчваше за четене, но все отлагах, докато не ми я донесе на крака. Сигурно е една от хилядите книги за самоусъвършенстване и подобряване начина ни на мислене, но може би една от малкото, която не е учебник по икономика или финанси, показващ на обикновения човек как се печелят парите, как се управляват и задържат. И още какво е мисленето на хората матрицирани в учебните заведения, на какво ги учи системата и защо те въпреки, че са умни, не са богати. Всичко това от една страна и от друга, как мислят и действат богатите хора. А те са станали такива благодарение на тези си две дейности.

Информацията е поднесена по забавен начин като описание живота на автора и неговите извънучилищни уроци. Той постоянно споменава двамата си бащи – образования и богатия. Всъщност първият е неговият роден, а вторият – онзи, който го е научил на бизнес.

 Фабулата на книгата се основава на непрестанното съпоставяне на гледните точки и уроците на двамата. Единият – логаритмуван и приведен във вид удобен за просперирането на системата. Другият – необработен диамант, разчитащ и осъзнаващ собствената си твърдост, цена и възможности. Те са като ин и ян на капиталистическата система, която не би просъществувала без равновесието създавано от хиляди като тях.

Постоянно бомбардиран от противоположните им съвети, мнения и мисли авторът се изправя пред дилеми, благодарение на които се учи да разсъждава и съответно да пресява и избира правилното. Последното винаги е било субективно, но в случая става въпрос за правилния начин за печелене на парите и за това, че всичко се основава на приходи-разходи и пасиви-активи.
След като усвоява голяма част от знанията си като практически уроци, му става ясно защо бедните са бедни, средната класа е заробена, а богатите стават още по-богати.

„ – С твоя баща сме пълна противоположност. Той е правителствен бюрократ, а аз съм капиталист. Нашият успех и заплащане почиват върху противоположно поведение.”

Тук се изкушавам да приложа и друг цитат с оглед на собствената ни политическа действителност:
„ - Не е ли редно цените да се покачват? – попитах аз.
- Не и в едно образовано общество с качествено правителство.”

В тази връзка се сещам колко рядко в последните години правителство, синдикати и работодатели са на едно мнение.

Тъй като наред с другото става въпрос и за противопоставянето на бедни и богати, следният пасаж обрисува най-добре реалната картина:
„Всеки път щом някой се опита да накаже богатите, те не се съгласяват безропотно, а реагират. Те имат парите, властта и намерението да променят съществуващото положение. И не плащат доброволно все по-високи данъци. Търсят начини да намалят данъчното си бреме. Наемат умни адвокати и счетоводители и убеждават политиците да променят законите или да създадат правни вратички. Имат нужните ресурси, за да осъществят желаните промени.”

Въпреки многото препоръки на автора, които на хартия изглеждат лесни, той не отрича, че човек трябва да е образован и да продължава да се образова, за да успее и да започне да работи за себе си. Необходимите познания, за да се случи това са в областите – счетоводство, инвестиране, разбиране на пазара и право. Той е прозрял, че „всички имаме огромен потенциал”, но „онова, което задържа повечето обаче е известната доза съмнение в собствените сили”.
Достатъчно красноречиво.

Изводите, които човек трябва да си направи са няколко. Не чакайте подходящата възможност да ви се предостави, защото това и цял живот може да не се случи. По-добре направете така, че сами да си я предоставите. Или казано чрез думите на автора – „най-важният актив, който имаме, е нашият ум, защото „големите възможности не се виждат с очите, а с ума”.

Мислещият човек би се запитал кои пречки го възпрепятстват? Страхът от загуба на пари води до прекалена предпазливост, която пък не води до финансов успех. Мързелът най-често се прикрива с непрестанна заетост и се лекува с малко алчност. Цинизмът критикува вместо да анализира. Навиците, които ни помагат или вредят и арогантността, която е „равна на его плюс невежество”.
Предоставени са и 10-те стъпки за пробуждане на финансовия гений, които в никакъв случай не трябва да се възприемат като универсални.

Максимата „давайте и ще ви се даде” е казана по друг начин: „Обучавайте и ще получите”.
Онова, което не трябва да правим: „работи здраво, спестявай, вземай заеми и плащай преголеми данъци”. „Парите са само идея”, затова правилната формула е: „мисли и забогатявай”, а не „работи здраво и забогатявай”.

В крайна сметка онова „да откриваш което всички останали пропускат, е ключът към успеха”.
По-добре не би и могло да се каже.

Издателство Анхира, София, 2005

 

Visitors 424426