Main menu

В съответствие с европейските изисквания и по-специално с Directive 2002/58/EC настоящият сайт правилно използва и съхранява предоставената от потребителите лична информация.

Събиране на информация и нейното използване:

Информация от браузър

Програмата (браузърът), чрез която потребителите посещават интернет, изпраща допълнителна информация при посещение на сайта, която може да бъде записана. Такава допълнителна информация са датата и часът на посещаване на сайта, езикът и типът на браузъра и други.

Споделяне на допълнителна информация и връзки.

Споделянето на допълнителна информация, която потребителите ни публикуват в своите профили и която се записва в базата данни на сайта.

Споделената и събрана от всеки потребител информация не се предоставя на трети лица (освен със съгласието на потребителя).