Main menu
  • moliv-slider.jpg

"Именно загадъчното е важно, дори някак много важно."kuklena-kashta

***

"Заради очите им стана - обади се Алингтън, без да се обръща. - Рисуваните им очи. Едни и същи малоумни кръгли очи до втръсване. Учудване, ужас, възторг и така нататък; стига да преместиш зеницата или веждата, и хората решават, че си отличен художник: колко много успяваш да изразиш с минимални средства. А всъщност всичките ти герои изглеждат еднакво. Но трябва да правят нови и нови неща. През цялото време.... Все нови истории! През цялото време: новости! Започваш да търсиш мотиви. Сред познатите ти, сред приятелите ти. Изтискваш собствения си живот откъм идеи и тогава посягаш към техните, и ги употребяваш, изцеждаш ги и каквото и да ти разкажат, си мислиш само: "Може ли да се използва..." " ('Художникът на комикси')

 ***

"Самотните крака отначало пристъпваха колебливо, а после тръгваха по диагонал, спираха се, кръстосваха се, завъртаха се, а неведнъж единият се вдигаше и почесваше другия - имаше много комари. Сетне продължаваха нататък и минаваха доста забързано покрай последната стена. Пазачът виждаше и много стъпоала в солидни обувки: те заставаха напълно неподвижно, после закрачваха без да обръщат много внимание и пак спираха за дълго. Той винаги поглеждаше да види какви са по-нагоре притежателите на стари обувки. Носовете на обувките на сатрците сочеха навън, тези на младите леко се кривяха навътре, а при децата, които тичаха наоколо, бяха успоредни." ('Изкуство сред природата')

***

"Пазачът обичаше вечерите и нощта, не се нуждаеше от много сън и често седеше с часове край брега, в мир и хармония със себе си. Не изпадаше в спомени, не се тревожеше, просто съществуваше." ('Изкуство сред природата')

Visitors 418391